Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw wychowawczych i prozdrowotnych, zapobiegających powstawaniu niedostosowania społecznego oraz wszelkiego rodzaju uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: