Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowy zakres działalności stowarzyszenia to: a\) udzielanie wsparcia i profesjonalnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej rodzinom dotkniętym problemem narkomanii i alkoholizmu, b) profilaktyka patologii związanej z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu.

Dane naszego OPP: