Kilka słów o naszej organizacji:

a) Organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom, emerytom, rencistom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. b) Pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym w zaopatrywaniu ich w przedmioty ortopedyczne, pomocnicze, środki medyczne.

Dane naszego OPP: