Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Od 21 lat Fundacja United Way Polska realizuje swoją misję pomocy wszystkim tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Tylko w ostatnim roku otoczyliśmy opieką 2 200 dzieci, wsparliśmy 750 podopiecznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej czy rodzinnej oraz pomogliśmy 1 500 chorym. W 2016 roku, w ramach Obszaru Edukacja i programu „Partnerstwo dla Dzieci”, objęliśmy wsparciem kolejne dzieci z rodzin wieloproblemowych. Poprzez nasze działania pragniemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, dając im możliwość pokonania trudności szkolnych, odkrycia talentów, rozwijania zainteresowań oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości. Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce poniżej granicy ubóstwa żyje ok. 4,6 mln osób. W 2017 roku chcemy dotrzeć do jeszcze większej ilości rodzin z dziećmi, które cierpią z powodu biedy.

Dane naszego OPP: