Kilka słów o naszej organizacji:

II. Cel Działania: 1 . Gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz realizacji programu szkolenia prowadzonego w Szkole Gminnej Menadżersko- Księgowej , Gimnazjum, Przedszkolu i Ośrodku Doradczo-Szkoleniowym w Wałbrzychu 2 . Wprowadzanie i rozwijanie nowych form szkolenia z uwzględnieniem potrzeb wynikających z restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego. 3 . Organizowanie ruchu społecznego i aktywizowanie obywateli wokół ideii prowadzenia tego typu szkół samorządowych. 4 . Cele statutowe Fundacji realizowane sa poprzez działania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Fundacji, Przedszkola oraz Ośrodka Doradczo- Szkoleniowego

Dane naszego OPP: