Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym klubu jest: 1 .Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu. 2 .Organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych. 3 .Dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej. 4 .Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego, wychowawczego i sportowego członków.

Dane naszego OPP: