Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Hospicjum św. Franciszka jest: a) ochrona i promocja zdrowia, b) pomoc społeczna tym rodzinom naszych podopiecznych, których sytuacja materialna tego wymaga c) działalność charytatywna i dobroczynna dotycząca naszych podopiecznych i ich rodzin d) promocja i organizacja wolontariatu

Dane naszego OPP: