Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wyłącznym celem Klubu Sportowego jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowia oraz innych działań na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Mirsk. Wszystkich ze środowisk z trudna sytuacją materialną, oraz zagrożonych strukturalnym bezrobociem i patologiami społecznymi.

Dane naszego OPP: