Kilka słów o naszej organizacji:

1 . opieka i wychowanie dzieci i młodzieży specjalnej troski nie zależnie od wieku. 2 .terapia dzieci i młodzieży specjalnej troski 3 .popieranie działań integrujących dzieci i młodzież specjalnej troski ze środdowiskiem dzieci zdrowych. 4 . populllaryzacja problemu dzieci spezjalnej troski 5 .jednoczenie rodzin ludzi specjalnej troski do wspólnego rozwiązywania swoich problemów 6 . przeciwdziałanie problemm społecznym.

Dane naszego OPP: