Kilka słów o naszej organizacji:

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE SPORTU, TURYSTYKI, REKREACJI, REHABILITACJI I INNYCH FORM WYPOCZYNKU LEŻĄCYCH W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH NA RZECZ OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH, A TAKŻE DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU

Dane naszego OPP: