Kilka słów o naszej organizacji:

1 . promocja i ochrona wolności korzystania z dóbr kultury; 2 . upowszechnianie i wspieranie nowoczesnych metod edukacji; 3 . promocja i ochrona praw i wolności obywatelskich; 4 . prowadzenie działalności charytatywnej.

Dane naszego OPP: