Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Tworzenie warunków do stymulacji rozwoju osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi poprzez odpowiednią pomoc, usprawnianie, leczenie, edukację, uczestnictwo w kulturze, organizację czasu wolnego i inne. 2 . Kształtowanie wobec niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji. 3 . Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat samopomocy, wsparcia społecznego i problemów osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.

Dane naszego OPP: