Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji jest wspieranie rozwoju nowoczesnej kardiochirurgii i dziedzin pokrewnych oraz wspieranie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia , a także rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej na rzecz ogółu społeczeństwa.

Dane naszego OPP: