Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) podkreślanie unikatowego charakteru Fary, 2 ) popularyzacja znaczenia religijnego Fary jako pierwszego kościoła miasta Poznania, a także podkreślanie znaczenia Fary w historii miasta i kraju, 3 ) promowanie badań historycznych i architektonicznych Fary przez organizację sympozjów naukowych i publikacje związane z obiektem i historią zabytku, 4 ) pielęgnowanie tradycji Fary, 5 ) prowadzenie działalności wydawniczej i propagowanie Fary w środkach społecznego przekazu.

Dane naszego OPP: