Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Stowarzyszenia jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz pomoc w pokonywaniu sytuacji kryzysowych i w pełnej integracji społecznej beneficjentów działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

Dane naszego OPP: