Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: -studiowanie karate i pokrewnych sztuk walki -poznawanie i propagowanie kultury i filkozofii Dalekiego Wschodu a w szczególności Japonii -podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży,upowszechnianie rekreacji fizycznej i higienicznego trybu życia -wychowywanie młodzieży w idei zrozumienia i tolerancji dla wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, narodowość i przekonania -organizowanie współzawodnictwa sportowego i współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi związkami sportowymi -upowszechnianie nauki samoobrony

Dane naszego OPP: