Kilka słów o naszej organizacji:

Wspieranie zdolnej młodzieży przez fundowanie stypendiów naukowych . W roku 2016 Stowarzyszenie Absolwentów Biskupiaka ufundowało 10 stypendiów dla uczniów Zespołu im. św Stanisława Kostki w Lublinie . W każdym semestrze jest przyznawanych po 5 stypendiów. Dwa stypendia trafiają do uczniów 00790079I Liceum Ogólnokształcącego im. św Stanisława Kostki w Lublinie, dwa otrzymują uczniowie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Lublinie oraz jedno trafia do ucznia z internatu prowadzonego na terenie Zespołu Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie.

Dane naszego OPP: