Kilka słów o naszej organizacji:

sekcje zainteresowań, wycieczki krajoznawcze, wykłady, pomoc koleżeńska.

Dane naszego OPP: