Kilka słów o naszej organizacji:

Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek. Terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Dziennym Centrum Aktywności.

Dane naszego OPP: