Kilka słów o naszej organizacji:

1 . uzupełnianie zaopatrzenia w leki niezbędne w leczeniu pacjentów hospitalizowanych w Klinice Hematologii, 2 . rozszerzanie i unowocześnianie metod diagnostyki hematologicznej, 3 . polepszanie wyposażenia Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego w Poznaniu

Dane naszego OPP: