Kilka słów o naszej organizacji:

1 . PROPAGOWANIE I ORGANIZOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SRODOWISKU MIESZKANCÓW I MŁODZIEZY SZKÓŁ GMINY RASZYN 2 . STAŁE PODNOSZENIE POZIOMU SPORTU WYCZYNOWEGO I REKREACJI W OPARCIU O DZIAŁAJACE SEKCJE 3 . UDZIAŁ W LOKALNYM I OGÓLNOPOLSKIM ZYCIU SPORTOWYM I TURYSTYCZNYM

Dane naszego OPP: