Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia Sp0łeczno-Kulturalnego ,,Pojezierze035f jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu, lokalnych tradycji, kształtowanie i utrwalanie tożsamości regionalnej oraz upowszechnianie wiedzy o regionie.

Dane naszego OPP: