Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Wielkopolskiego Stowarzyszenia jest upowszechnianie i rozwój sportu na terenie województwa wielkopolskiego oraz prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych wśród członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia oraz mieszkańców Wielkopolski w zakresie: 1 \) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 2 \) ochrony i promocji zdrowia, 3 ) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 4 ) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: