Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM - WROCŁAW

kompleksowa rehabilitacja , likwidacja barier

Nasza strona www: www.twkwroclaw.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Edukacja i informacja, rehabilitacja, wypoczynek: Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK- Wrocław zorganizowało 10 cyklicznych comiesięcznych spotkań, w których uczestniczyło łącznie 340 osób. Spotkania odbywały się w pomieszczeniach Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Koło to prowadziło też cykliczne cotygodniowe warsztaty szkoleniowo- rehabilitacyjne dla osób z Chorobą Parkinsona. Odbyło się 57 zajęć, w których uczestniczyło łącznie 458 osób. Klub Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych KAON TWK-Wrocław prowadził cykliczne cotygodniowe warsztaty szkoleniowo- rehabilitacyjne na tematy związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. W spotkaniach uczestniczyły osoby bezrobotne, poszukujące pracy, zatrudnione zagrożone utratą pracy oraz inne chętne. Odbyło się 36 spotkań szkoleniowych KAON, w których łącznie uczestniczyło 481 osób. Zarząd Oddziału TWK- Wrocław i KołoRehabilitacji zorganizowały 15 spotkań szkoleniowych, w których łącznie uczestniczyło 256 osób. Oddział TWK- Wrocław zorganizował: obóz nurkowy, rejs żeglarski oraz krajowe i zagraniczne wycieczki integracyjne osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: