Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu. 2 . Organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych. 3 . Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków. 4 . Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na rzecz ogółu społeczności.

Dane naszego OPP: