POMÓZ w realizacji naszych celów
Wspieramy:
- Chorych
- Dzieci i młodzież
- Placówki służby zdrowia

Nasza strona www: www.fundacjaproeko.org

Kilka słów o naszej organizacji:

ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pomoc dla dzieci pokrzywdzonych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wypoczynek, sport, ochrona środowiska, działalność oświatowa i kulturalna

Dane naszego OPP: