Kilka słów o naszej organizacji:

Przedmiotem działalności Domu Opieki Złota Jesień zwanej dalej domem jest działalności statusowa - opieka ludźmi starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi fizycznie. Dom ze względu na czas pobytu jest domem stałego pobytu lub okresowego pobytu.

Dane naszego OPP: