Kilka słów o naszej organizacji:

POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY,STYMULOWANIE ICH WSZECHSTRONEGO ROZWOJU POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ, EDUKACYJNĄ.KULTURALNĄ, SPORTOWĄ.

Dane naszego OPP: