Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Życzliwych zorganizowało konferencję nt. konsekwencji życia w związku z osobami uzależnionymi od alkoholu, tzw. osobami współuzależnionymi. Podjęcie tematu współuzależnienia jest bardzo istotne w uświadomieniu społeczeństwu, że wraz z osobą chorującą na alkoholizm, choruje jej całe najbliższe otoczenie. W konferencji brali udział specjaliści oraz członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Konferencja miała otwarty charakter. Uczestnicy wydarzenia mogli na bieżąco wchodzić w interakcję ze specjalistami - zadawać pytania i dzielić swoimi spostrzeżeniami.

Dane naszego OPP: