Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli, wspomagania ich funkcjonowania i rozwoju, troska o rozwój i wychowanie uczęszczających do nich dzieci i młodzieży w duchu etyki katolickiej

Dane naszego OPP: