Kilka słów o naszej organizacji:

prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, prowadzenie grup wsparcia dla uzależnionych, prowadzenie grup wsparcia dla rodzin uzależnionych, prowadzenie grup edukacyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniem, prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz sprawców przemocy domowej, udzielanie pomocy w postaci konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, prawnych i medycznych w ramach Punktu Konsultacyjnego. Prowadzenie Telefonu Zaufania i Młodzieżowej Poczty Zaufania.

Dane naszego OPP: