Kilka słów o naszej organizacji:

Zbieranie środków finansowych oraz dosprzętowienie SPZOZ w Wolsztynie. Środki na koncie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szpitala Powiatowego im. dr Roberta Kocha w Wolsztynie pochodzą ze składek członkowskich oraz wpłat 10439. Ze zgromadzonych środków zostały zakupione dwa urządzenia KTG dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz torby dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. przekazane na dosprzętowienie Szpitala Powiatowego w Wolsztynie.

Dane naszego OPP: