Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo ma na celu działalność w zakresie pomocy społecznej w tym charytatywnej na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w szczególności starcom obojga płci lub osobom niezdolnym do pracy zarobkowej oraz dzieciom, w tym również na rzecz członków Towarzystwa i ich rodzin.

Dane naszego OPP: