Kilka słów o naszej organizacji:

- edukacja pozaszkolna - opieka zdrowotna - pomoc społeczna - działalność sportowa - działalność rozrywkowa i rekreacyjna - wspieranie inicjatyw społecznych

Dane naszego OPP: