Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Stowarzyszenia Dziedzictwo św. Jana Sarkandra w Cieszynie jest szerzenie wiary, oświaty, kultury na gruncie katolickim, a także działalność charytatywna i gospodarcza oraz działalność pożytku publicznego.

Dane naszego OPP: