Kilka słów o naszej organizacji:

Rozwijanie wśród mieszkańców , a szczególnie wśród młodzieży zamiłowania do uprawiania wychowania fizycznego i sportu oraz podnoszenie poziomu sportowego drogą systematycznej pracy poprzez rozwijanie sportu jak również życia sportowego, kulturalnego. Klub dąży do ogólnego wzrostu kultury i zdrowotności swoich członków oraz zwiększenia aktywności osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: