Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz zdrowie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie działalności sportowej i wychowawczej. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Tworzenie warunków do uprawiania takich dyscyplin jak piłka nożna i tenis ziemny.

Dane naszego OPP: