Kilka słów o naszej organizacji:

Nieodpłatna działalność statutowa realizowana jest między innymi przez propagowanie zdrowego stylu życia, informowanie społeczeństwa o problemach i potrzebach Przychodni oraz pomoc w szukaniu ich rozwiązania, pozyskiwanie środków na zakup i uzupełnianie wyposażenia w aparaturę medyczną. Pacjenci w ramach kontraktu z NFZ mogą korzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz diagnozować się w poradniach specjalistycznych urologicznej , stomatologicznej, okulistycznej oraz psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dane naszego OPP: