Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Działalność w zakresie kultury fizycznej i rekreacji. 2 . Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta.

Dane naszego OPP: