Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁANIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓ0011 Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, TWORZENIE WARUNKÓW PRZESTRZEGANIA WOBEC NICH PRAW CZŁOWIEKA, PROWADZENIE ICH KU AKTYWNEMU UCZESTNICTWU W ŻYCIU SPOŁECZNYM, DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ICH ZDROWIA ORAZ WSPIERANIE ICH RODZIN. \(art. 4 STATUTU\)

Dane naszego OPP: