Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym organizacji jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych

Dane naszego OPP: