Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Działalność statutowa KS Laguna 24 Toruń

Nasza strona www: laguna24.cba.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest : Rozwijanie, popularyzacja sportu, a w szczególności pływania i płetwonurkowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych o różnym stopniu sprawności; propagowanie zdrowego trybu życia, profilaktyka uzależnień.

Dane naszego OPP: