Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc materialna dzieciom , młodzieży i innym osobom potrzebującym poprzez przekazanie darów rzeczowych - odzieży, koców oraz środków pieniężnych. Adresatem pomocy była Świetlica Socjoterapeutyczna " Familia", prywatne osoby oraz Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane ,

Dane naszego OPP: