Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem Oddziału jest niesienie pomocy chorym z przepukliną oponowo 0376 rdzeniową oraz ich rodzinom, reprezentowanie ich interesów, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Dane naszego OPP: