Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest zapewnienie swym członkom, a także innym osobom niebędącym członkami Klubu (ogółowi społeczności), warunków do doskonalenia umiejętności gry w szachy, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia dzieci i młodzieży

Dane naszego OPP: