Kilka słów o naszej organizacji:

POPULARYZACJA, ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

Dane naszego OPP: