Kilka słów o naszej organizacji:

Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji - Wspólnota św. Tymoteusza, jest dobrowolnym samorządowym, trwałym zrzeszeniem o charakterze organizacji katolickiej mającym na celu promocje wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach, w szczególności: duchowym, kulturalnym, dydaktyczno-wychowawczym, ekumenicznym, społecznym, charytatywnym, stosunków międzyosobowych i międzynarodowych.

Dane naszego OPP: