Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest : 1 . Objęcie wszechstronną opieką dzieci i rodziny, które opieki potrzebują 2 . Ratowanie życia nienarodzonych dzieci

Dane naszego OPP: