Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym organizacji Stowarzyszenia jest infrastrukturalna NON PROFIT działalność dobroczynna o charakterze charytatywnym polegająca na niesieniu pomocy żywnościowej osobom i rodzinom potrzebującym w oparciu o pozyskiwaną żywność w ramach ratowania żywności przed marnotrawieniem i utylizacją. Prowadzenie akcji edukacyjnych i społecznych z szerokim zaangażowaniem wolontariatu. Współpraca z z lokalnymi samorządami,i wspieranie lokalnych organizacji społecznych w realizacji zadań własnych Gmin. Łagodzenie skutków ubóstwa, przeciw działanie zagrożeń zdrowotnych i ekologicznym, upowszechnianie postaw zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowania żywności., wdrażanie standardów racjonalnego odżywiania, kreatywnego działania na polu pomocy społecznej, upowszechnianiu i ochronie praw człowieka, samorządności i samopomocy oraz kreowaniu postaw nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Dane naszego OPP: