Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc ludziom poszkodowanym przez los oraz chorym i potrzebującym pomocy

Dane naszego OPP: